Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

LOYЇSE is gevestigd aan de Kinkerstraat 362-1, 1053 GG Amsterdam, Nederland

KvK nummer: 82275416 0000

BTW nummer: NL862406353B01

Emailadres: info@loyise.com

 

 1. LOYЇSE is de verkoper.
 2. Klant is een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en met welke persoon LOYЇSE een overeenkomst sluit.
 3. De overeenkomst tot koop is tot stand gekomen wanneer de klant een bestelling geplaatst heeft volgens de omschreven procedure en de aangegeven betaalmethoden op de webshop aangegeven.
 4. Het product is een door LOYЇSE op de webshop te koop aangeboden product.
 5. De koopprijs op de webshop vermeld is de prijs inclusief BTW.
 6. De verzendkosten worden kenbaar gemaakt tijdens de procedure van bestelling.
 7. Zodra de bestelling via de webshop van LOYЇSE is ontvangen krijgt de klant binnen 2 dagen hiervan bericht.
 8. Wanneer de betaling van het bestelde product binnen is bij LOYЇSE, wordt het bestelde product uiterlijk binnen 14 dagen geleverd.
 9. Indien LOYЇSE het product niet binnen de boven gestelde termijn kan leveren, wordt de klant hiervan in kennis gesteld. Klant kan akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt zijn geld terug uiterlijk binnen 14 dagen.
 10. Bedenktijd: voor de koopovereenkomst geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen, die in gaat na ontvangst van het bestelde product. Het product kan worden geretourneerd aan LOYЇSE op de door LOYЇSE aangegeven wijze. De klant dient dan wel zorgvuldig te zijn omgegaan met het product. Het product moet ongedragen, onbeschadigd en in originele verpakking zijn.
 • Het risico met betrekking tot beschadiging van de producten gaat op de koper over vanaf het moment van aflevering.
 • Aflevering vindt plaats door een door LOYЇSE aangewezen vervoerder.
 • De betaling vindt plaats via de op de webshop aangegeven betalingsmogelijkheden.
 • Bestelde producten zullen worden verzonden naar de klant nadat de betaling binnen is bij LOYЇSE.
 • LOYЇSE behoudt zich het recht voor de door koper geplaatste bestelling niet te aanvaarden indien:
 1. a) Koper al eerder betalingsverplichtingen jegens LOYЇSE niet is nagekomen;
 2. b) Koper al eerder bij LOYЇSE geplaatste bestellingen niet in ontvangst heeft genomen en/of niet heeft afgehaald. Indien LOYЇSE de bestelling niet accepteert, zal hij koper hiervan spoedig in kennis stellen.
 • LOYЇSE is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in de levering.
 • Klachten kunnen worden ingediend via het e-mailadres vermeld op de webshop.
 • De algemene voorwaarden van de webshop kunnen door LOYЇSE van tijd tot tijd worden aangepast. Koper dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen alvorens koper van deze webshop gebruik maakt. Op aanvraag kunnen deze algemene voorwaarden per mail aan koper worden verzonden.