Disclaimer

DISCLAIMER

De website www.loyise.com en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, is eigendom van LOYЇSE. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de website en de inhoud daarvan behoren toe aan LOYЇSE en/of aan haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze website of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of (anders dan voor eigen, persoonlijk gebruik) te kopiëren of op te slaan, zonder schriftelijke toestemming van LOYЇSE.

Productfotografie: Liz van Campenhout

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. LOYЇSE behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LOYЇSE besteedt veel aandacht aan correcte vermeldingen op deze website, maar kan niettemin de juistheid daarvan niet garanderen. LOYЇSE sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gebruik van de website. 

Op transacties die middels deze website worden gesloten zijn de Algemene Voorwaarden van LOYЇSE van toepassing.